Inspirationen

Katinka Sánchez Elsner • Neusserstr. 420 • 50733 Köln • Tel 015777356319

Katinka Sánchez Elsner

Feldenkrais Methode

Biographie Beratung

KörperSinn AusbildungFoto Katinka Sanchez Elsner

Inspirierende Links

Ausgebildete KörperSinn-Coaches:Giulia Casella

https://conciencia.de/
Carina Heimer

http://koerperleben.net/


Andere Embodiment Methoden und facilitative Bewegungen:

Copyright @ All Rights Reserved